Agenda

Voorbije agenda items

Rouw na suïcide - Stanneke Lunter (lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)
zondag
18
nov 2018

Rouw na suïcide - Stanneke Lunter (lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)

 

Op zondagmiddag 18 november komt Stanneke Lunter, schrijfster van het boek ‘Geen pijn, geen angst, geen leven – de veerkracht voorbij’, naar Zuylen. Stanneke is moeder van 3 kinderen en psychiater. Haar jongste dochter, Jitske, overleed najaar 2014 aan suïcide na een periode van 10 maanden waarin zij ernstig depressief was. Vanuit de gecombineerde invalshoek van nabestaande en

 

 

professional, neemt Stanneke ons mee in het onderwerp depressie en suïcidaliteit. Na de pauze staan we stil bij hoe verder na suïcide. De complexiteit van diagnostiek en behandeling maar ook de verwarrende ervaringen van de omgeving bij depressie, de gemengde gevoelens van o.a. verdriet, onmacht en schuld na zelfdoding, vragen over ‘goed rouwen’ en wat daarbij kan helpen, komen aan bod. De lezing is in opzet interactief. Daarnaast is er tijdens de pauze en na afloop gelegenheid om elkaar en Stanneke te ontmoeten

Meer informatie 

 

Leven alsof God bestaat - Antoine Bodar (lezingencyclus Zuylen 2018-2019)
zondag
23
dec 2018

Leven alsof God bestaat - Antoine Bodar (lezingencyclus Zuylen 2018-2019)

 

Antoine Bodar is ’s lands bekendste priester, kunsthistoricus en schrijver. Zelden verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Recent zijn van hem verschenen ‘Droef gemoed’ over zijn terugkerende perioden van depressie en de Huizinga-lezing 2017 ‘Leven

alsof God bestaat’. Hierin beschrijft hij de huidige Nederlandse samenleving waarin de verticale dimensie van de cultus van het geloof verdwijnt. Wat overblijft is een eendimensionale cultus. Een pseudo-cultus die met name de sport als nieuwe religie viert. Samen met de uitbanning van transcendentie verdwijnen verwondering en betovering en toont de huidige, doordravende rationalisering de opperste armoede van nu. Op gelijke wijze wordt voor onwerkelijk gehouden wat niet waarneembaar en concreet tastbaar is, als zou alleen het zichtbare bestaan en al het onzichtbare ontkenning verdienen. Waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de openbare ruimte te verdrijven en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is? We leven alsof God niet bestaat, aldus Bodar. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?

Meer informatie

Bijna doods ervaring - drs. Maureen Venselaar (lezingencyclus Zuylen 2018-2019)
zondag
17
feb 2019

Bijna doods ervaring - drs. Maureen Venselaar (lezingencyclus Zuylen 2018-2019)

 

De vraag naar het leven na de dood is eeuwenoud. Maar heden ten dage krijgen we er een bredere kijk op via de bijna-doodervaring (BDE). Desondanks is hier nog geen eenduidige verklaring voor. Hoe komt het dat mensen op de grens van het leven ervaren dat ze uit hun fysieke lichaam gaan met een lichaam van lichtenergie? Of dat ze opnieuw (zelf)bewust zijn? Geen pijn meer voelen? Of met grote snelheid door een tunnel langs maan en sterren reizen, naar een andere hemelse werkelijkheid? Ondanks de quest naar een antwoord is één ding duidelijk: BDE’ers zijn ervan overtuigd dat ze iets hebben ervaren van het leven na de dood. De lezing van Maureen Venselaar geeft u troostvolle prachtige vergezichten over het leven na de dood en een schitterende liefdevolle hemel. Daar vindt iedereen – volgens BDE’ers – zijn eindbestemming, en zal men eerder overleden dierbaren terug zal zien. Venselaar neemt u stap voor stap mee op deze wonderlijke laatste reis. De uiteenzetting wordt afgewisseld met fragmenten uit concrete ervaringsverhalen.

 

De weduwe en de Dokter - Mariska van Veenen en Margot Verkuylen (Lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)
zondag
17
mrt 2019

De weduwe en de Dokter - Mariska van Veenen en Margot Verkuylen (Lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)

 

Mariska en Margot hebben elkaar gevonden in hun missie om het praten over doodgaan normaler te maken. Deze interactieve lezing gaat over hoe je dat doet, het hebben over doodgaan. Als de dood nadert en het leven bedreigd wordt, vraagt dit om palliatieve zorg. Om goede palliatieve zorg te verlenen is het belangrijk dat deze zorg tijdig wordt ingezet. Dit gebeurt in de praktijk nog lang niet altijd. Het is in de maatschappij nu eenmaal niet gewoon om over het levenseinde te praten.

Doodgaan doen we allemaal, maar weinig Nederlanders bespreken met hun naasten en hulpverleners welke voorkeuren zij hebben rond zorg en behandeling in de laatste levensfase. Wanneer start de palliatieve fase nu eigenlijk? Hoe bespreek je dat? Hoe praat je met elkaar over de

laatste levensfase en de dood? Wat kom je bij jezelf tegen als je het over doodgaan hebt? Wat is palliatieve zorg? En welke medische beslissingen rond het levenseinde kunnen gemaakt worden? Wat is bijvoorbeeld palliatieve sedatie? En wat is het verschil met euthanasie?

Meer informatie