Organisaties

Lotgenotencontact voor nabestaanden zelfdoding. Als je iemand verliest van wie je veel houdt, kun je radeloos en wanhopig zijn van verdriet. Bij zelfdoding komen daar vaak onbegrip en schuldgevoelens bij.

Biedt praktische en administratieve ondersteuning aan ouderen, nabestaanden en andere betrokkenen op het gebied van leegruimen en schoonmaken van woningen, verhuizingen, klussen in en om de woning.

Omgaan met verlies; hoe doe je dat? In de knoop met verlieservaring(-en).
Ontmoetingen met lotgenoten met professionele begeleiding.

Informatie en advies over palliatieve zorg en het aanbod palliatieve zorg in Breda en omstreken.

Gesprekken van Mens tot Mens – Steun bij rouw

Begeleidt en ondersteunt in alle facetten van het verlies.

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Een warme omgeving om lotgenoten te ontmoeten. “Een plek waar ze je begrijpen”

Begeleiding bij levens- en zingevingsvragen
De gesprekken zijn gratis voor mensen ouder dan 50 jaar en mensen in de laatste levensfase

Soms wil je praten over verdriet, zorgen of problemen, maar is het moeilijk om een luisterend oor te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt juist naar iemand die jou niet persoonlijk kent. Bij de Luisterlijn kun je dag en nacht, anoniem terecht voor een goed gesprek. Jouw verhaal staat bij ons centraal.

Scroll naar boven