Laatste levensfase

Laatste levensfase

Hoe wil ik mijn laatste tijd invullen? Welke zorg is mogelijk. Wie helpt mijn naasten? Als je te maken krijgt met een (ongeneeslijke) ziekte of kwetsbaarheid door ouderdom en het einde van het leven is nabij, kom je voor uiterst persoonlijke vragen en keuzes te staan. Een aantal van die vragen heeft met zorg te maken.  Keuzes maken in deze situatie is voor niemand gemakkelijk. Gelukkig bestaan er voldoende mogelijkheden voor zorg en begeleiding in de laatste levensfase.

Naast de fysieke en mentale gezondheidssituatie is het verstandig ook aandacht te besteden aan administratieve zaken om van de nabestaanden geen spoorzoekers te maken en om alle persoonlijke gegevens inclusief uitvaartwensen goed gedocumenteerd achter te laten.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle deelnemende organisaties van ROeR Breda, die diensten verlenen rondom de laatste levensfase.

Steunpunt Zinvol

Begeleiding bij levens- en zingevingsvragen in de laatste levensfase.
Voor alle geloofs- en levensovertuigingen.
De (kosteloze) gesprekken vinden bij u thuis plaats.

Tel. 06-51638345
info@steunpuntzinvol.nl
www.steunpuntzinvol.nl 
PDF Steunpunt Zinvol

Meer informatie

De Honingraad

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. 
Een warme omgeving om lotgenoten te ontmoeten.
"Een plek waar ze je begrijpen"

Tel. 076-5655291
welkom@honingraad.nl
www.honingraad.nl 
PDF De Honingraad

Meer informatie

Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o.

Geeft advies en steun als een jongere of kind te maken heeft (gehad) met het overlijden van een dierbaar gezinslid.
Kinderen en jongeren delen in aparte groepen hun verlies en leren hun gevoel te uiten.
We proberen de dood zo gewoon mogelijk te laten zijn.


Tel: 06-27140340
info@dood-gewoon.nl
www.dood-gewoon.nl 
nl-nl.facebook/StichtingJeugdenRouwBreda 
PDF Overzicht Stichting Jeugd en Rouw

Meer informatie

Careyn Hospice Breda

Een woonhuis waarin, in een huiselijke sfeer, opvang wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en zijn naasten.

Meer informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Informatie en advies over palliatieve zorg en het aanbod palliatieve zorg in Breda en omstreken.

Tel. 06-57748106
kvandeven1@amphia.nl
www.watalsiknietmeerbeterword.nl
www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl 
PDF Overzicht Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda  

Meer informatie

Steunpunt informele zorg Breda (StiB)

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) biedt advies, hulp en ondersteuning aan mantelzorgers in Breda.
De vrijwilligers van StiB ondersteunen onder andere mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien van Gestel

Tel. 076-7503200
info@stib-breda.nl
www.stib-breda.nl\vptz 
PDF Overzicht StiB

Meer informatie