Een woonhuis waarin, in een huiselijke sfeer, zorg wordt geboden aan de mens in zijn laatste levensfase en zijn naasten.
Het sterven van mensen krijgt meer en meer een plaats in onze samenleving
 
Thuis sterven is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende naasten aanwezig zijn, als naasten overbelast zijn of als de woonomstandigheden zich niet lenen voor een rustig sterfbed. Dan kan een hospice een plaats om rustig te sterven een oplossing zijn.
 
Hospice Breda is een woonhuis waar in huiselijke sfeer zorg wordt geboden aan de stervende mens en zijn naasten. Er wordt afhankelijk van de behoefte verpleegkundige-,verzorgende-en medische zorg als ook psychosociale en levensbeschouwelijke hulp geboden. Dit alles door professionele zorgverleners en/of vrijwilligers. In het hospice Breda is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig die wordt ondersteund door vrijwilligers.
 
De mens leeft zijn eigen leven en sterft zijn eigen dood, dit is  de visie van hoe wij aankijken tegen de mens die gaat sterven. Dit is ook het uitgangspunt voor alle zorg die wij in het hospice bieden.
Scroll naar boven