Nazorg/rouw

Nazorg/rouw

Na het overlijden van een geliefd persoon verandert er veel in je leven. Dat is heel ingrijpend en kan leiden tot verwarring: Ben ik wel normaal? Klopt het wel dat ik zo heftig reageer? Komt dit ooit nog goed? Is het niet gek dat ik zo vaak moet huilen, of juist niet huil? Mijn omgeving zegt dat ik weer verder moet met mijn eigen leven, maar ik weet niet hoe…

Je wordt overspoeld door gevoelens. Deze gevoelens kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals boosheid, agressie, intens verdriet, niets meer willen, depressief of onverschillig zijn. Je niet meer nodig of onbegrepen voelen. Soms zou je er zelf ook niet meer willen zijn. De wereld draait door, maar jij hebt het gevoel niet mee te kunnen. Al deze gevoelens passen bij het rouwen.

Er zijn vele vormen van steun in dit unieke proces: individueel of in groepsverband, voor volwassenen, voor kinderen en jongeren. Door middel van gesprek of creatieve middelen.


Hieronder treft u een overzicht aan van alle deelnemende organisaties van ROeR Breda, die diensten verlenen rondom nazorg en verliesverwerking.

Steunpunt Zinvol

Begeleiding bij levens- en zingevingsvragen in de laatste levensfase.
Voor alle geloofs- en levensovertuigingen.
De (kosteloze) gesprekken vinden bij u thuis plaats.

Tel. 06-51638345
info@steunpuntzinvol.nl
www.steunpuntzinvol.nl 
PDF Steunpunt Zinvol

Meer informatie

De Honingraad

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. 
Een warme omgeving om lotgenoten te ontmoeten.
"Een plek waar ze je begrijpen"

Tel. 076-5655291
welkom@honingraad.nl
www.honingraad.nl 
PDF De Honingraad

Meer informatie

Stichting Zereen bij verlies

Begeleidt en ondersteunt in alle facetten van het verlies

Gerard van Jaarsveld
Tel: 076-5329212
Tel: 06-29593257
info@zereen.nl 
www.zereen.nl
PDF Overzicht Zereen

Meer informatie

Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o.

Geeft advies en steun als een jongere of kind te maken heeft (gehad) met het overlijden van een dierbaar gezinslid.
Kinderen en jongeren delen in aparte groepen hun verlies en leren hun gevoel te uiten.
We proberen de dood zo gewoon mogelijk te laten zijn.


Tel: 06-27140340
info@dood-gewoon.nl
www.dood-gewoon.nl 
nl-nl.facebook/StichtingJeugdenRouwBreda 
PDF Overzicht Stichting Jeugd en Rouw

Meer informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Informatie en advies over palliatieve zorg en het aanbod palliatieve zorg in Breda en omstreken.

Tel. 06-57748106
kvandeven1@amphia.nl
www.watalsiknietmeerbeterword.nl
www.ooitgajedood-westmiddenbrabant.nl 
PDF Overzicht Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda  

Meer informatie

Rouwgroep breda

"Op verhaal komen" na het overlijden van een dierbare. Deelname is gratis.

Tel: 076-5201799
info@rouwgroepbreda.nl
www.rouwgroepbreda.nl
PDF Overzicht Rouwgroep Breda

Meer informatie

Toeverlaat Diensten

Biedt praktische ondersteuning aan ouderen, nabestaanden en andere betrokkenen op het gebied van leegruimen en schoonmaken van woningen, verhuizingen, klussen in en om de woning, administratieve ondersteuning, hulp bij opslag en transport, tuin- en grafonderhoud, enzovoorts.
 

PDF Overzicht Toeverlaat Diensten

Meer informatie

Humanitas Regio Breda

Gesprekken van Mens tot Mens - Steun bij rouw

Meer informatie