Careyn heeft per 1 december 2020 haar activiteiten in de regio Breda overgedragen aan Thebe. Het gaat hierbij om de wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en een hospice in de regio Breda.

Al sinds eind 2018 was Careyn hierover in gesprek met Thebe maar er moest nog steeds toestemming komen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze toestemming is inmiddels verleend.

Medewerkers

Voor de medewerkers uit de regio Breda is er nu eindelijk een eind aan een lange periode van onzekerheid. Zij zijn per 1 december 2020 mee overgegaan naar Thebe als nieuwe werkgever.

Visie op zorg

Thebe biedt wijkverpleging en wonen met zorg in Midden- en West-Brabant. De visie van Thebe lijkt veel op die van Careyn. Ook Thebe gaat uit van kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten. Voor cliënten zal een overname dan ook nauwelijks tot verandering leiden.

Scroll naar boven